Z činnosti krúžku mládeže pri Raketomodelárskom klube

23.02.2014 22:51

Štvrtkové popoludnia patria priestory dielne RMK mladým adeptom leteckého a raketového modelárstva. Od septembra sem chodia žiaci ZŠ , niektorí v sprievode oteckov, ale hlavne pod dozorom skúsených inštruktorov modelárstva, ktorými sú : Jozef Chozé Barčík, Boris Cesnek a Maťo Košút. Mladí záujemci tu nachádzajú  voľno časovú aktivitu, akou je letecké a raketové modelárstvo. Stretnú sa tu pre nich s neznámymi materiálmi,  špeciálnym náradím a v neposlednom rade tu získajú potrebnú technickú zručnosť, ktorá by mala byť pre každého mladého jedinca  samozrejmosťou.

S odstupom času sa kolektív mladých modelárov prirodzene vyselektoval. Znamená to, že chlapci (radi privítame aj dievčatá, podobne ako tomu bolo v minulosti) našli v sebe vzťah k tomuto ušľachtilému koníčku rozvíjajúcemu technickú a manuálnu zručnosť, niekto väčší, iný menší. Podobne to je aj s trpezlivosťou a vytrvalosťou, napokon ako vo všetkých ľudských činnostiach.

Výsledkom snaženia vytrvalých mladých modelárov a ich inštruktorov je, že sa zúčastnili prvej prezentácie svojich modelov na súťaži. Tento krát ich prvou súťažou  bola súťaž halových hádzadiel kategórie F1N na konci novembra 2013 v Športovej hale v Dubnici n.Váhom. Napriek tomu že mladí súťažiaci neobsadili pozície na stupienku víťazov, prešli krstom skutočného súťažného klania. Motivovaní zaujímavými konštrukciami modelov, ale aj atmosférou súťaže, mladí pod vedením svojich inštruktorov pokračovali v šnúre halových súťaží. Zúčastnili sa na Putovnom dubnickom pohári v ŠH v Dubnici n.Váhom, v Trenčianskej Turnej, ale aj v Piešťanoch.

Nakoľko  „krúžkári“ úspešne zvládli stavbu hádzadiel vrátane účasti na súťažiach, inštruktori sa rozhodli za spolupráce s Ing.Jiřím Šilarom , nestora staviteľov historických modelov,  pre stavbu zložitejších modelov. Tento krát to je historický voľný model populárnej Poštolky. Pri stavbe tohto modelu sa adepti stretnú s ďalšími novými a neznámymi materiálmi a technológiami. Tento vyšší stupienok technickej zručnosti, ide o  klasickú smrekovú a balzovú konštrukciu, mladým konštruktérom otvorí nové možnosti, zvýši sebavedomie a motivuje ich k ďalším vyšším cieľom. Takýmto cieľom bude okrem iného aj účasť s menovaným modelom na súťaži  v auguste na letisku Očová, ktoré je našim obľúbeným každoročným súťažným kolbišťom historických modelov.

V súvislosti  s krúžkovou činnosťou treba spomenúť a vyzdvihnúť aj nezištnú technickú pomoc ďalších starších členov RMK, pri výrobe a spracovaní komponentov na CNC strojoch a iných potrebných pomôcok a prípravkov. Ťažko by sme sa zaobišli bez spolupráce Ing. Juraja Šilara, ako aj nášho predsedu klubu Ing. Karola Ťupeka.

Súčasnou orientáciou mládeže na prácu s počítačmi vo všeobecnosti ich manuálna zručnosť sa redukuje na ovládanie klávesnice PC a „vyťukávanie“ SMS správ na rôznych chytrých telefónnoch.  Snahou zanietených členov klubu je pokúsiť sa znovu  o zvýšení polytechnickej zručnosti aspoň u tých žiakov, ktorí si našli cestu do nášho klubu a majú záujem  o túto ušľachtilú voľno časovú polytechnickú aktitu. Naučia sa správne a bezpečne používať rôzne ručné náradie, osvoja si prácu s netradičnými materiálmi, dokážu sa orientovať vo výkresoch modelov a počas tréningov a súťaží sú „nútení“  sa pohybovať  v prírode na čerstvom vzduchu. Sme radi, že rodičia týchto žiakov chápu, čo z pohľadu  budúcnosti pre ich ratolesti znamenajú vyššie uvedené nadobudnuté zručnosti a neberú to tak, že aspoň raz týždenne majú svoje deti na tri hodiny v „úschove“.

Záverom možno konštatovať,  že nás teší pocit z motivácie a zo získania  ďalších nových mladých a nádejných pokračovateľov modelárskeho športu, ktorí postupne majú šancu prevziať pomyselný štafetový kolík, od nás skôr narodených a pokračovať v šírení dobrého mena mesta Dubnica nad Váhom a RMK na slovenských a zahraničných súťažiach a propagačných vystúpeniach.

  

Miloš Konečný

[d]

Späť

Kontakt

Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
Dubnica nad Váhom
018 41

Správa webu
Ing. Tomáš Jankech
 
Ing. Marek Kováč

Príďte si s nami polietať...

Všetky práva vyhradené © 2015-2018 Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom