Výročie klubu

16.05.2014 20:32

Rok 2014 je z pohľadu   histórie modelárstva v dubnickom regióne  je rokom  významným. Od počiatku organizovania skupiny ľudí, ktorých spojil záujem o lietajúce modely lietadiel uplynulo  60 rokov.  Rozvoj kozmickej techniky v druhej polovici päťdesiatich rokov a prvý let majora Gagarina 12.apríla  1961 v kozmickej lodi VOSTOK 1 sa výrazne prejavil na snahe napodobniť let rakiet pomocou ich modelov.  Príchodom a iniciatívou dôstojníkov a odborníkov  do Dubnice nad Váhom, ktorí začali pracovať vo vtedajšej fabrike Adamovské strojárne,  tento záujem o lietajúce modely rakiet vyvrcholil v roku 1964 vznikom raketomodelárskeho klubu. Podrobnejšie informácie o histórií klubu od jeho vzniku až po súčasnosť  sú uvedené v prílohe.

Dňa 2.mája, v predvečer súťaže zaradenej do seriálu o svetový pohár DUBNICKY MAY 2014, Rada klubu pripravila pre zakladajúcich členov klubu, dlhoročných členov klubu, najúspešnejších športovcov pýšiacimi sa titulmi majstrov sveta a Európy, sponzorov klubu a zástupcov spriatelených klubov zo Slovenska a susednej Moravy spoločenské stretnutie. Začalo sa stretnutím na ploche určenej k tréningovému a súťažnému lietaniu, na ktorej sa uskutočnili letové ukážky členov klubu a spriateleného klubu z Valašských Kluboukov s rôznymi modelmi. I keď začiatok ukážok oddialil jeden jediný dažďový mrak nad plochou, všade na okolí svietilo slnko, nemalo to vplyv na ukážky, ktoré po skončení dažďa zahájil z.m.š. Michal Žitňan perfektným štartom propagačnej rakety. Nasledovali štarty rádiom ovládaných raketoplánov z.m.š. P. Matušku a J. Barčíka, skvelá akrobacia modelu JAK 54 zásluhou Jakuba Dudáša, tradičný účastník propagačných akcií klubu Franto  Šery z Val. Klobouk nesklamal a jeho ukážka tzv. 3D modelu roztlieskala prítomných. Mladú generáciu dubnických modelárov v kategórií elektroletov reprezentoval so svojim súťažným modelom STRORK  Matúš Dudáš a M. Košút tréningovým akrobatickým modelom. Naopak so súťažným historickým modelom  a akrobatickým modelom VELOX  lietal  V. Švach  z V. Klobouk ako najstarší  účinkujúci modelár. 

Po ukončení ukážok sa pozvaní hostia presunuli do reštaurácie Gaudeamus, kde na nich čakali samé dobroty, vynímočne  chutilo do chrumkava upečené prasiatko. Každý prítomní našiel na stole malú brožúrku o histórií klubu s pamätnou medailou. Predseda klubu v krátkom príhovore obzvlášť privítal ctených hostí, ktorí pred 50. rokmi klub zakladali, Ing. B. Pazoura, O. Zimana a Ing. M. Jelínka. Pripomenul, že zo semienka zasiateho pred päťdesiatimi rokmi vyrástol pevný košatý strom, RMK je v súčasnosti najväčším modelárskym klubom na Slovensku. 

Ing. P. Bagin, riaditeľ  SPŚ v Dubnici nad Váhom a zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyzdvihol zásluhy klubu za rozvoj polytechnickej výchovy žiakov, z ktorých mnohí úspešne na tejto škole študujú a za úspešnú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom, Trenčianskeho kraja a Slovenska na súťažiach európskeho a svetového významu.

Pán Juraj Búda, generálny sekretár Zväzu modelárov Slovenska (ZMoS), odovzdal predsedovi klubu  ďakovný list prezidenta ZMoS.

Vo voľnej diskusií sa oživovali spomienky na roky minulé, roky nedávne a spomínala sa súčasnosť. Mnohé spomienky oživovali fotografie z archívu z.m.š. P. Matušku a P. Gabriša, ktorý prezentáciu pripravil a pomocou projektora premietal. Pri spomienkach vyššie uvedených zakladateľov klubu sme obdivovali ich, často detailné, spomienky. Najdlhšie“ slúžiaci“ funkcionár v kráľovskej kategórií makiet, Ing. M. Jelínek, veľa rokov bol medzinárodne uznávaným bodovačom s množstvom zaujímavých zážitkov z európskych a svetových šampionátov. Na stretnutí mu pán J. Búda oznámil, že minulý mesiac na  Plenárnom zasadnutí  medzinárodnej asociácie FAI bolo rozhodnuté o udeleni Plaketa Antonova za jeho prínos k svetovému rozvoju raketového modelárstva. P. Jelínek blahoželáme Vám k tomuto oceneniu.

Vážime si, že Ing. B. Pazour s manželkou prišli na toto stretnutie z Česka, i účasť čestného predsedu klubu Ondreja Zimana, ktorému ani zdravotné problémy sprevádzajúce jeho vek nezabránili, tomu, aby sa mohol stretnutia zúčastniť.

Profesné zážitky  bývalého člena leteckomodelárskeho klubu Ing. Ľ. Nevařila ako pilota dopravných lietadiel v Českých aerolíniách pre mnohých boli veľmi emotívne.

Vo večerných hodinách sa pozvaní hostia postupne s nami rozlúčili s prianím minimálne takých úspechov ako klub dosiahol doteraz i do ďalšej päťdesiatky.

Ešte raz v mene Rady klubu i vo svojom mene ďakujem všetkým prítomným, že prijali naše pozvanie a stretnutia sa zúčastnili. Ako to už býva, nie všetci pozvaní sa nemohli zúčastniť a akceptujeme ospravedlnenie tých, ktorí tak urobili.

Ďakujem tým členom klubu, ktorí boli ochotní sa na príprave tohto stretnutia podielať. Za všetkých spomeniem Ing. J. Šilara, ktorý navrhol a vyrobil pamätné medaile,  zabezpečil grafickú podobu a tlač brožúrky.

 

Ťupko, 9.mája 2014.

Ing. M. Jelínek -jeden zo zakladateľov klubu a Ing. L. Bohunický – je členom klubu krátko po jeho založení. Vpravo v pozadí generálny sekretár ZmoS

Pohľad na vzácnych hostí

Ing. B. Pazour – jeden zo zakladajúcich členov klubu

Viac fotiek od pána Konečného... 

plus.google.com/photos...

[r][l][a[h]

Späť

Kontakt

Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
Dubnica nad Váhom
018 41

Správa webu
Ing. Tomáš Jankech
 
Ing. Marek Kováč

Príďte si s nami polietať...

Všetky práva vyhradené © 2015-2018 Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom