Mezinárodná súťaž Inter Tour 2013 F5J a Seriál majstrovstiev Slovenska F5J a F5J 400-ALTI, Dubnica nad Váhom 17.8.- 18.8.2013

28.08.2013 14:02

S odstupom 10 dní som sa dostal k napísaniu článku o tejto súťaži. Pôvodne som chcel popísať podrobný priebeh súťaže. Uvedomoval som si, že by to niektorí naši „priatelia“ mohli chápať ako samochvála klubu. Tieto moje pochybnosti zahnal do diaľky náš priateľ zo susednej Moravy Aleš Krátky svojou skvelou reportážou na webe

https://stoupak.cz/

popísal priebeh súťaže z pohľadu súťažiaceho. Aleši, ja by som to tak nedokázal napísať.

Potešilo nás, že takýto úspešný pilot modelov, ktorý absolvoval nespočetné množstvo súťaží, tým vie porovnávať ich priebeh a zabezpečenie, takto zhodnotil našu súťaž.

Napíšem len fakty, ktoré doplňujú Alešov článok. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci zo štyroch krajín - z Argentíny (najpočetnejšia zahraničná výprava), Česka, Izraela a Slovenska. Najvytrvalejší v tréningu boli Argentínčania, ktorí prišli v stredu. Po prezentácií zúčastnených súťažiacich, každý dostal obálku s natlačeným logom klubu a názvom súťaže (Tomáš, perfektná práca), v ktorej boli štartovné lístky, lístky na stravu, samolepka s logom súťaže a tričko s natlačeným logom.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili: primátor  mesta Dubnica nad Váhom Ing.Jozef Gašparík, viceprimátor mesta Ing. Ján Tatár, sponzori súťaže Milan Ondrišák a Ing.Štefan Kuric. Po úvodných slovách riaditeľa súťaže Juraja Dudáša nebo nad letovou plochou slávnostne otvoril pán primátor.

Počas obedňajšej prestávky všetci si pochutili na tradične vynikajúcom guláši nášho klubového kuchtíka Miloška, ktorému pri jeho príprave sekundovali ďalší pomocníci a pomocníčky (napr. by o tom vedela rozprávať rodina Jurka Šilara, ktorá si doma krátila piatkový večer škrabaním zemiakov). V sobotu ráno si niektorí pri príprave aj poplakali, nie že by šéfkuchár bol na nich zlý, ale pri čistení a krájaní toľkej cibule bez sĺz to asi ani nejde.

Nakoľko pána primátora atmosféra súťaže príjemne prekvapila, prišiel sa pozrieť aj v nedeľu dopoľudnia, zaujímal sa o priebeh súťaže a ako sa darí domácim klubistom. V nedeľu sme pre všetkých zúčastnených pripravili na obed malé prekvapenie, zabezpečili sme pre každého polovičku grilovaného kurčaťa. Podľa ohlasov, bola to príjemná zmena, ale s veľkým prekvapením čo sa týka obrovskej porcie.

Výpočtovému stredisku velil s prehľadom profesionála Tomáš za aktívnej spolupráce Janky. Vďaka Alešovmu programu SORG, pomocou ktorého sa výsledky súťaže spracovávali, priebežné výsledky mali súťažiaci k nahliadnutiu niekoľko minút po skončení každého kola. Tento program umožňuje vypracovať aj rôzne štatistické údaje, viď.

https://www.f5jfun.com/vysledky2013/dubnica/F5J_Dubnica_soutez_complete.htm

a

https://www.f5jfun.com/vysledky2013/dubnica/Alti_-_Dubnica_soutez_complete.htm

 

Na tejto súťaži mala domácu premieru svetelná časomiera s veľkým dvojriadkovým displejom, horný riadok ukazuje pracovný čas a dolný prípravný čas. Autorom hartwéru je Jurko Šilar a softwer má na svedomí Marek Zlatoš, chalani perfektná práca. Súťažiaci tieto dve informácie na jednej tabuli veľmi ocenili.

Na záver uprimné ďakovačky. Bez sponzorov akciu takéhoto rozsahu na takej úrovni nie je možné zorganizovať. Sponzori ďakujeme a sme presvedčení, že sme touto akciou prispeli k šíreniu dobrého mena Dubnice nad Váhom a regiónu za hranicami Slovenska.

Takmer polročnú prípravu organizačného tímu nekompromisne riadil Juraj Dudáš a veľmi  úspešne  zvládol funkciu riaditeľa súťaže.

Poľnohospodárskemu družstvu Kvášovec ďakujeme za to, že vyhovelo našej žiadosti a okolité strniská nepoorali a umožnili parkovanie áut na poli.

 Firme DELTA ďakujeme, že nám umožnila sa napojiť na prípojku vody a súťažiacim bola k dispozícií poľná umyvárka s umývadlami a so sprchami.

Mestská polícia z Dubnice nad Váhom pri nočných obchôdzkach venovala zvýšenú pozornosť depu so stanujúcimi účastníkmi, či sa v blízkosti nepohybujú nežiaduce osoby.

Nedá mi, i napriek tomu, že Aleš to napísal vo svojom článku, vysloviť veľké poďakovanie tomu, kto našiel jeho model a mestskej polícií, ktorá sprostredkovala jeho vrátenie. Zatiaľ neznámi Dubničan (privítal by som, aby si sa ozval napr. na moju emailovú adresu alebo sa zastavil na klubovej ploche, na ktorej za priazniváho počasia počas víkendov určite niekoho stretneš) v mene modelárov ďakujeme Ti za šľachetný čin. Určite v tom okamžiku si si neuvedomil, čo si urobil pre šírenie dobrého mena mesta Dubnica nad Váhom, v tomto prípade aj za hranicami Slovenska.

Viacroční účastníci našich súťaží sa každý rok tešia na šarmantné časomeračky a časomeračov. Tí, čo prišli prvýkrát, zírali. Bez Vás, ktorí i napriek neúprostne páliacemu slnku ste dva dni trpezlivo vydržali na svojich stanovištiach, bez Vašich milých úsmevov by súťaž nemala taký priaznivý ohlas. Vďaka patrí i nápadu Maťka  Ivaniča, ktorý nezištne v týchto horúcich dňoch priniesol nafukovací bazén, ktorý aspoň na chvíľu Vám priniesol osvieženie.

V poďakovaní som sa dostal ku všetkým klubistom i nečlenom klubu, ktorí v rámci svojich možností sa bezprostredne podieľali na príprave a realizácií úloh priamo na ploche. Prepáčte, že nebudem Vás všetkých menovať, obávam sa, že by mi mohlo nejaké meno uniknúť, čo by ma veľmi mrzelo.

Pri záverečnom potriasaní rúk pred odchodom jednotlivých súťažiacich milo potešili slová uznania za priebeh súťaže. Dovolím si pripomenúť slová priateľov z Izraela, ktorí povedali: „ O rok dovidenia“. Tento citát posielame všetkým účastníkom, na účasť ktorých sa v roku 2014, roku 50-teho výročia vzniku RMK Dubnica nad Váhom, tešíme.

 

[l][a]

Karol Ťupek alias Ťupko

 

karol.tupek@seznam.cz

 

Späť

Kontakt

Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
Dubnica nad Váhom
018 41

Správa webu
Ing. Tomáš Jankech
 
Ing. Marek Kováč

Príďte si s nami polietať...

Všetky práva vyhradené © 2015-2018 Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom